×

DanAds

screenshot-danads

DanAds är ett exempel på systemutveckling vi har gjort åt kund. DanAds en self-service-plattform för köp av annonsplatser på de ledande nyhetssajterna och tidningarna. På plattformen kan användarna bl.a. boka kampanjer, ladda upp annonsmaterial och få statistik i realtid.

Enkelt förklarat är DanAds ett webbgränssnitt till publicisternas adservrar. DanAds “whitelablas” för varje publicist så att den får samma look and feel och smälter in. Att få till det visuella är det enkla, den stora utmaningen är att göra plattformen så pass flexibel och modulär att det även går att anpassa t.ex. beställningsprocessen, materialkrav och prisuträkningsalgoritmer. En annan viktig byggsten i DanAds är kopplingarna till publicisternas olika sorters adservrar.

Frontend byggdes i HTML5 med angularJS och jQuery då mycket data skickas via Ajax-requests. Priskalkylatorn gör nämligen realtiduträkningar på servernivå, och dessa måste ske utan märkbar fördröjning eller sidomladdningar.

Överlag ett väldigt stort projekt där vi skötte projektledning och frontend-kodning uppbackade av ett antal externa konsulter som ansvarade för implementation av backend och databas (MySQL).

Förutom själva utvecklingen bistod vi även med instruktionsfilmer till nya användare.

Instruktionsfilm för Sydsvenskans instans av DanAds

Tillbaka till case

Hör av dig!

Slå en signal eller fyll i formuläret.

Telefon

+46 735 920 813

E-post

info@16-9.se

Fields marked with an * are required